Stoły kalibrujące

Oferta
Stoły kalibrujące
Odciągi
Przecinarki
Perforatory
Oklejarki
Malowarki
Numeratory termiczne
Rynny odkładcze
Nawijarki
Linie technologiczne
Kielicharki
Mieszalniki
Badanie udarności rur
Klipsownice
Oferta
Stoły kalibrujące
Odciągi
Przecinarki
Perforatory
Oklejarki
Malowarki
Numeratory termiczne
Rynny odkładcze
Nawijarki
Linie technologiczne
Kielicharki
Mieszalniki
Badanie udarności rur
Klipsownice

Stół kalibrujący jest elementem składowym linii technologicznej, przeznaczonej do produkcji (przez wytłaczanie) różnej wielkości profili z tworzyw sztucznych. Stół jest przystosowany do mocowania na nim układów kalibrująco – chłodzących, które schładzają, utrzymując kształt wytłaczanego profilu.

Ich wielkość i wyposażenie są uzależnione od gabarytów, prędkości wytłaczania i rodzaju tworzywa wytłaczanego profilu.

WYKONANIE STANDARDOWE

  • konstrukcja nośna stalowa z profili zamkniętych.
  • wszystkie powierzchnie stykające się z wodą ze stali nierdzewnej lub materiałów odpornych na korozję.
  • ruchy stołu: wzdłużny, poprzeczny, pionowy.
  • zbiornik wody.
  • wyposażenie w mierniki podciśnienia: manowakuometry.

WYKONANIE STANDARDOWE

  • alarm układu próżni.
  • automatyczna kontrola temperatury czynnika chłodzącego.
  • układ zdmuchiwania wody z profilu.
  • zespól podgrzewania profilu w węźle wytłaczająco-kalibrującym.
  • zespół oczyszczania wody umożliwiający czyszczenie bez zatrzymywania linii.
WordPress Table Plugin

Stół kalibrujący wraz z kalibratorem i korytkiem zalewowym.

61

Uproszczona wersja stołu kalibrującego (bez kalibracji próżniowej) wraz z korytkiem zalewowym – zastosowanego do schładzania wytłaczanego profilu uszczelki.

70