Malowarki

Oferta
Stoły kalibrujące
Odciągi
Przecinarki
Perforatory
Oklejarki
Malowarki
Numeratory termiczne
Rynny odkładcze
Nawijarki
Linie technologiczne
Kielicharki
Mieszalniki
Badanie udarności rur
Klipsownice
Oferta
Stoły kalibrujące
Odciągi
Przecinarki
Perforatory
Oklejarki
Malowarki
Numeratory termiczne
Rynny odkładcze
Nawijarki
Linie technologiczne
Kielicharki
Mieszalniki
Badanie udarności rur
Klipsownice
Malowarka jest to urządzenie – przeznaczone do dekorowania powierzchni profili z tworzyw sztucznych. Standardowo urządzenie jest przystosowane do dekorowania płaskiego profilu zamkniętego, oraz profilu narożnego. W przypadku dekorowania innych profili należy skontaktować się z producentem celem doboru właściwego kształtu i rodzaju elementów prowadząco – malujących.
WordPress Table Plugin