Rynny odkładcze

Oferta
Stoły kalibrujące
Odciągi
Przecinarki
Perforatory
Oklejarki
Malowarki
Numeratory termiczne
Rynny odkładcze
Nawijarki
Linie technologiczne
Kielicharki
Mieszalniki
Badanie udarności rur
Klipsownice
Oferta
Stoły kalibrujące
Odciągi
Przecinarki
Perforatory
Oklejarki
Malowarki
Numeratory termiczne
Rynny odkładcze
Nawijarki
Linie technologiczne
Kielicharki
Mieszalniki
Badanie udarności rur
Klipsownice

Rynny odkładcze są ostatnim elementem zautomatyzowanej linii wytłaczarskiej. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie wsparcia w układaniu końcowych produktów procesu wytłaczania. Dzięki nim wyroby układane są w kartonach lub na przystosowanych paletach, co umożliwia do maksimum zredukowanie pracowników obsługi linii.
Rynny odkładcze mogą być jedno lub dwustronne, rynny dwustronne stosowane są w liniach z wytłaczaniem wielostrumieniowym.

 

Rynna odkładcza dwustronna