Fundusze Europejskie

OBR-ERG Sp. z o.o. z siedzibą w 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 realizuje projekt objęty dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązana kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.

TYTUŁ PROJEKTU:

Wdrożenie prac B+R z zakresu innowacyjnych narzędzi wytaczarskich i uruchomienie na ich podstawie nowych produktów.

OPIS PROJEKTU:

Działalność firmy obejmuje produkcje narzędzi i maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, oraz wytwarzanie wyrobów z PVC. Firma posiada dwa obszary produkcyjne: narzędziownia, oraz dział produkcji elementów z tworzyw sztucznych. Kadra posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

Głównym celem projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R na rynek w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe: – wdrożenie własnych prac B+R kluczowych do wdrożenia na rynek nowych produktów, – wdrożenie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej w skali europejskiej. Innowacyjne narzędzia wytłaczarskie produkowane będą dla klientów zewnętrznych, oraz na potrzeby własne. Dzięki temu inne firmy wytwarzające produkty z tworzyw sztucznych uzyskają dostęp do najnowocześniejszej technologii. Dzięki produkcji narzędzi na potrzeby własne firma będzie w stanie uruchomić produkcję nakładki komorowej PVC (objętej wzorem użytkowym), oraz profili bez widocznych defektów powierzchniowych (np. smug i przebarwień). Nakładka komorowa wg wzoru użytkowego może być stosowana w budownictwie, jako element renowacyjny do już zainstalowanych parapetów bez konieczności ich demontażu. Powyższe rozwiązania powstały na podstawie autorskich doświadczeń kadry OBR-ERG Sp. z o.o. i stanowią innowacje na skalę Europejską. Cały proces produkcyjny odbywał się będzie ze większa wydajnością. Projekt dotyczy wysokich średniowysokich technologii. Realizacja projektu spowoduje osiągnięcie efektów we wszystkich ważnych obszarach oddziaływania poprzez: zmniejszenie ilości odpadów, zastosowanie do produkcji surowców pochodzących z recyklingu, zmniejszenie ilości braków.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 702 320,00 zł

DOFINANSOWANIE: 830 400 zł

Ogłoszenia

Prezes OBR-ERG Sp. z o.o. – Jasło

Informuje o wyborze wykonawcy, dotyczącego: zapytania ofertowego z dnia 2017-10-17 – Jasło

Pobierz: Wybór Wykonawcy – centrum frezarskie.pdf

Prezes OBR-ERG Sp. z o.o. – Jasło

Zaprasza do składania ofert na dostarczenie: „nowego centrum frezarskiego numerycznego 3 osiowego wraz kompletem narzędzi i niezbędnym oprogramowaniem”