O nas

2009 – Zmiana formy prawnej Oddziału w Jaśle.

Z dniem 01.10.2009 Oddział Zamiejscowy Instytutu IMPiB zostaje przekształcony w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nadanie takiej formy prawnej sprzyja zwiększeniu elastyczności i dynamice w podążaniu za zmianami wymagań technologicznych w Europie, przy jednoczesnym wsparciu Instytutu jako właściciela spółki.

2008 – Zmiana nazwy na Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

W celu zwiększenia potencjału Instytutu oraz zapewnienia większej stabilności i wszechstronności, Ministerstwo Gospodarki dokonuje kolejnej konsolidacji dołączając trzy oddziały zamiejscowe: Kauczuków i Tworzyw w Oświęcimiu, Przetwórstwa Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie oraz Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu. Jednocześnie wprowadza nową ogólną nazwę Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

2004 – Utworzenie Oddziału Zamiejscowego w Jaśle Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Metalchem” w Toruniu.

Aby wykorzystać wieloletnie doświadczenie i wiedzę pracowników oraz bogaty park maszynowy Ośrodka Badawczo Rozwojowego „Erg” , dnia 21.07.2004 na podstawie Zarządzenia Dyrektora Instytutu, został utworzony Oddział Zamiejscowy w Jaśle. Utworzenie kolejnego oddziału w Instytucie wpłynęło na poszerzenie jego zakresu działalności i wzmocnienie Instytutu jako całości.

1974 – Utworzenie Ośrodka Badawczo – Rozwojowego „Erg” .

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy „Erg” został utworzony w 1979 roku na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu Chemicznego z dnia 31 lipca 1979. Po różnych ewolucjach prawa dotyczącego jednostek badawczo – rozwojowych nadzór nad ośrodkiem sprawował ostatecznie Minister Gospodarki. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Erg został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137066.

Podstawowym przedmiotem działania jednostki było prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie konstrukcji oraz budowy specjalistycznych maszyn aparatury i urządzeń do produkcji półwyrobów i wyrobów gotowych głównie dla potrzeb przemysłu obronnego oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych.