Badanie udarności rur

Oferta
Stoły kalibrujące
Odciągi
Przecinarki
Perforatory
Oklejarki
Malowarki
Numeratory termiczne
Rynny odkładcze
Nawijarki
Linie technologiczne
Kielicharki
Mieszalniki
Badanie udarności rur
Klipsownice
Oferta
Stoły kalibrujące
Odciągi
Przecinarki
Perforatory
Oklejarki
Malowarki
Numeratory termiczne
Rynny odkładcze
Nawijarki
Linie technologiczne
Kielicharki
Mieszalniki
Badanie udarności rur
Klipsownice

Urządzenie przeznaczone jest do badania udarności na uderzenia zewnętrzne rur z tworzyw sztucznych metodą spadającego ciężarka. Urządzenie wyposażone jest w mechaniczny łapacz ciężarka spadającego po odbiciu od badanej rury.

Badanie_wydajnosci_rur
Badanie_wydajnosci_rur-przekrój

Schemat urządzenia – podstawowymi elementami urządzenia są: płyta górna, płyta dolna, pryzma, prowadnice, kolumna, listwa zębata, listwa z podziałka, ciężarek, głowica zaczepowa, osłona ruchoma. Urządzenie wyposażone jest w mechaniczny łapacz ciężarka spadającego po odbiciu od badanej rury. Mechanizm łapacza składa się z listwy zębatej i mechanizmu zapadkowego ciężarka.

Zasada działania łapacza – w momencie gwałtownego zahamowania ciężarka spadającego tj. w chwili jego uderzenia o badaną rurę ciężarek odskakuje do góry siłą bezwładności przesuwa zapadkę w dolne położenie i uwalnia zatrzask który przy ruchu ciężarka do góry ślizga się po listwie zębatej ale w momencie kiedy ciężarek po utracie prędkości rozpoczyna ruch w dół zatrzask zazębia się na listwie zębatej i zatrzymuje ciężar. Mechanizm łapacza zabezpiecza przed wielokrotnym uderzeniem ciężarka o badaną rurę.

WordPress Table Plugin