Usługi CNC

Oferta
Usługi CNC
Oferta
Usługi CNC

Usługi CNC w zakresie obróbki metali i TS
Wykonujemy usługi i zlecenia na bazie naszego parku maszynowego oparte na technologii dostępnej w systemie just in time – tj. realizacji zamówienia w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Wszystkie usługi są wykonywane pod ścisłym nadzorem specjalistów z zakresu technologii i konstrukcji.

1. Pionowe centrum obróbkowe VMC800 AVIA – szt. 2
Pionowe Centra Obróbkowe AVII to nowoczesne, dynamiczne obrabiarki, o podwyższonej sztywności, znajdujące szerokie zastosowanie w precyzyjnej obróbce różnorodnych materiałów, począwszy od typowych stali, aż po materiały o wysokiej twardości, takie jak stal hartowana, oraz do wysokowydajnej obróbki materiałów miękkich. Wielkości charakterystyczne:

 • powierzchnia robocza stołu 1000 x 540 mm.
 • przesuw wzdłużny stołu – 800 mm.
 • przesuw poprzeczny – 540 mm.
 • przesuw pionowy – 620 mm.
 • maksymalny ciężar obrabianego przedmiotu – 850 kg.
 • dokładność pozycjonowania – ±0,005 (±0,004) mm.
 • sterowanie HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI .

2. Frezarka wspornikowa z poprzecznie przesuwnym wrzeciennikiem sterowana numerycznie typ FYN 50 ND
Frezarka wspornikowa FYN 50 ND wyposażona w układ sterowania numerycznego ciągłego, przeznaczona jest do robót frezarskich o masie łącznej z oprzyrządowaniem do 500 kg. Frezarka wyposażona jest w układ sterowania numerycznego firmy HEIDENHAIN TNC 355, co umożliwia prace w cyklu automatycznym z interpolacją liniową lub kołową w przestrzeni trójwymiarowej. Wielkości charakterystyczne:

 • powierzchnia robocza stołu 500 x 1400 mm.
 • przesuw wzdłużny stołu – 800 mm.
 • przesuw poprzeczny – 500 mm.
 • przesuw pionowy – 500 mm.
 • kąt skręcenia wrzeciennika głowicy ±450.

Tolerancje wykonywanych detali:

 • płaskość 0,1/800.
 • prostopadłość 0,05/500.

3. Frezarka konsolowa uniwersalna FWA 41 M – szt. 2
Frezarka przeznaczona jest do dokładnej i wysokowydajnej obróbki w produkcji jednostkowej i seryjnej. Charakteryzuje się sztywną konstrukcją. Wielkości charakterystyczne:

 • powierzchnia całkowita stołu – 2000 x 400 mm.
 • przesuw wzdłużny – 1050 mm.
 • przesuw poprzeczny – 350 mm.
 • przesuw pionowy – 430 mm.
 • max kąt skręcenia stołu – ±45°.
 • maksymalny ciężar obrabianego przedmiotu – 500 kg.
 • wyposażona w listwy pomiarowe.

Tolerancje wykonywanych detali:

 • płaskość 0,25/1000.
 • prostopadłość 0,1/300.

4. Frezarka wspornikowa 6 P 83 T


Frezarka przeznaczona jest do obróbki pionowych i poziomych płaszczyzn, rowków i kątów, obramowań , kół zębatych itp. Wielkości charakterystyczne:
 • powierzchnia robocza stołu – 1600 x 400 mm.
 • przesuw wzdłużny – 1000 mm.
 • przesuw poprzeczny – 320 mm.
 • przesuw pionowy – 410 mm.
 • max kąt skręcenia stołu – ± 45°.
 • maksymalny ciężar obrabianego przedmiotu – 300 kg.

Tolerancje wykonywanych detali:

 • płaskość 0,3/1000.
 • prostopadłość 0,2/300.

5. Frezarka konsolowa pozioma uniwersalna FWF 32
Frezarka przeznaczona jest do lekkich i średnich robót frezarskich w produkcji jednostkowej i średnio seryjnej. Jest wyposażona w skrętny stół i może współpracować ze stołem obrotowym i podzielnicą. Umożliwia obróbkę detali o złożonych kształtach. Wielkości charakterystyczne:

 • powierzchnia robocza stołu – 1300 x 320 mm.
 • przesuw wzdłużny – 850 mm.
 • przesuw poprzeczny – 280 mm.
 • przesuw pionowy – 375 mm.
 • kąt skręcenia stołu – ± 45°.
 • maksymalny ciężar obrabianego przedmiotu – 200 kg.

Tolerancje wykonywanych detali:

 • płaskość 0,3/800.
 • prostopadłość 0,15/200.

6. Frezarka uniwersalna FWD – 32
Frezarka jest przeznaczona do lekkich robót frezerskich. Wielkości charakterystyczne:

 • powierzchnia robocza stołu – 1250 x 315 mm.
 • przesuw wzdłużny stołu – 850 mm.
 • przesuw poprzeczny – 235 mm.
 • przesuw pionowy – 400 mm.
 • kąt skręcenia stołu – ± 45°.
 • frezarka przystosowana do współpracy z podzielnicą i stołem obrotowym.

Tolerancje wykonywanych detali:

 • płaskość 0,2/250.
 • prostopadłość 0,1/150.

7. Frezarka narzędziowa ALG – 200 B. – (2 szt.)
Frezarka narzędziowa przeznaczona do lekkich robót frezarskich typu frezowanie kształtowe, wiercenie, rozwiercanie, wytaczanie otworów itp. Wielkości charakterystyczne:

 • powierzchnia robocza stołu – 900 x 500 mm.
 • przesuw wzdłużny – 500 mm.
 • przesuw poprzeczny/pionowy – 300 mm/360 mm.
 • przesuw pionowy – 400 mm.
 • kąt skręcenia stołu – ± 30°.
 • kąt skręcenia głowicy – ± 360°.
 • maksymalny ciężar obrabianego detalu 100 kg.

Tolerancje wykonywanych detali:

 • płaskość 0,15/250.
 • prostopadłość 0,1/100.

8. Wiertarko frezarka ze stołem krzyżowym AD-S115
Wiertarko frezarka przeznaczona jest do szeregu operacji jak: wiercenie, wytaczanie, frezowanie, planowanie, rozwiercanie i gwintowanie. Wielkości charakterystyczne:

 • średnica wrzeciona 115 mm.
 • max średnica wytaczania 600 mm.
 • max przesuw wrzeciona 700 mm.
 • max średnica planowania 1000 mm.
 • max średnica obtaczania 1000 mm.
 • powierzchnia robocza stołu 1500 x 1800 mm.
 • przesuw podłużny stołu 2000 mm.
 • przesuw poprzeczny stołu 2000 mm.
 • max ciężar obrabianego przedmiotu 6000 kg.
 • max odległość osi wrzeciona od powierzchni stołu 1500 mm.

Wiertarko-frezarka wyposażona jest w listwy pomiarowe w trzech osiach x, y, z o dokładnościach 0,001mm.

Tolerancje wykonywanych detali:

 • płaskość 0,05/400.
 • prostopadłość 0,02/600.

9. Wiertarko-frezarka sterowana numerycznie Mikromat A 9
Wiertarko-frezarka wyposażona jest w układ sterowania numerycznego umożliwiającego pracę w cyklu automatycznym z interpolacją liniową lub kołową w dwóch osiach równocześnie. Wielkości charakterystyczne:

 • powierzchnia robocza stołu 1400 x 900 mm.
 • max przesunięcia osi:
  • x (przesuw stołu) 1000 mm.
  • y (przesuw wrzeciennika) 700 mm.
  • z (przesuw wrzeciona) 300 mm przesuw pionowy wrzeciennika 400 mm (razem oś z 700 mm)

10. Posiadamy uniwersalne tokarki kłowe przeznaczone do różnorodnych robót tokarskich

WordPress Table Plugin

Tolerancje wykonywanych detali: kołowość 0,08/1000. Możliwość szlifowania na tokarce za pomocą przystawki szlifierskiej:

 • wałków:
  • max f700 , dł.- 4000 mm.
 • otworów:
  • max f800 , dł.- 1000 mm.
  • min f100 , dł.- 650 mm.

11. Drążarka elektroerozyjna EDEE 40
Drążarka jest obrabiarką przeznaczoną do wykonywania otworów i wgłębień w materiałach trudnoobrabialnych jak stal hartowana węgliki spiekane – przewodzących prąd elektryczny, jak również detali o skomplikowanych kształtach – wykrojniki, formy, matryce, których dopuszczalne błędy wykonania są rzędu 10 – 40 mm. Wielkości charakterystyczne:

 • wymiary płyty stołu 630 x 400 mm.
 • wymiary płyty narzędziowej 250 x 160 mm.
 • max wysokość przedmiotu obrabianego 350 mm.
 • max ciężar przedmiotu obrabianego 650 kg.
 • max masa elektrody roboczej 50 kg.
 • przesuw sań wzdłużnych stołu 400 mm.
 • przesuw sań poprzecznych stołu 250 mm.

Elektrodrążarka wyposażona jest w listwy pomiarowe w osiach x, y, z Tolerancje wykonywanych detali:

 • walcowość 0,03/100.
12. Wycinarka (drążarka) drutowa Mitsubishi MP2400
Drążarka przeznaczona jest do wycinania skomplikowanych kształtów w materiałach trudnoobrabialnych, a w szczególności wykonywania form, wykrojników, matryc, głowic wytłaczających o skomplikowanych kształtach. Wielkości charakterystyczne:
 • przejazd X 600 mm.
 • przejazd Y 400 mm.
 • przejazd Z 310 mm.
 • przejazd U/V 150/150 mm.
Max wymiar przedmiotu 1050 x 820 x 305 mm Max kąt cięcia (stopnie) ± 30°/ 110mm, ± 15°/ 26 mm Stosowane druty Ø0,05 ÷ Ø0,30 mm
13. Drążarka drutowa EDM-A 200
Drążarka przeznaczona jest do wycinania skomplikowanych kształtów w materiałach trudnoobrabialnych, a w szczególności wykonywania form, wykrojników, matryc, głowic wytłaczających o skomplikowanych kształtach. Wielkości charakterystyczne:
 • max gabaryt obrabianego materiału 850 x 550 x 300 mm.
 • max ciężar detalu 2000 kg.
 • przesuw x 500 mm.
 • przesuw y 300 mm.
 • przesuw z 300 mm.
 • max kąt wycinanych kształtów ±15°/ 100 mm.
 • max grubość ciętego materiału 300 mm

Tolerancje wykonywanych detali: walcowość 0,017/300, prostolinijność 0,02/500, Ra=0,5 µm .

14. Drążarka drutowa EDM-300
Drążarka przeznaczona jest do wycinania skomplikowanych kształtów w materiałach trudnoobrabialnych, a w szczególności wykonywania form, wykrojników, matryc, głowic wytłaczających o skomplikowanych kształtach. Wielkości charakterystyczne:

 • max gabaryt obrabianego materiału 850 x 550 x 300 mm.
 • przesuw x 500 mm.
 • przesuw y 300 mm.
 • przesuw z 300 mm.
 • max kąt wycinanych kształtów ±15°/ 100 mm.
 • max grubość ciętego materiału 300 mm.

Tolerancje wykonywanych detali: walcowość 0,017/300, prostolinijność 0,02/500, Ra=0,5 µm.

15. Szlifierka do płaszczyzn SPG 30 x100
Szlifierka do płaszczyzn, obwodowa o poziomej osi wrzeciona, przeznaczona jest do szlifowania powierzchni płaskich. Wielkości charakterystyczne:

 • powierzchnia robocza stołu – 1000 x 300 mm.
 • max długość szlifowania – 1000 mm.
 • max szerokość szlifowania – 380 mm.
 • max wzniesienie osi wrzeciona nad stołem – 600 mm.
 • max poziomy przesuw ściernicy – 300 mm.
 • dokładność szlifowania: 0,006 mm.

16. Szlifierka do płaszczyzn SPC-20b
Przeznaczona do szlifowania płaszczyzn. Wielkości charakterystyczne:

 • powierzchnia robocza stołu – 500 x 200 mm.
 • max długość szlifowania – 500 mm.
 • max szerokość szlifowania – 200 mm.
 • max wysokość obrabianego przedmiotu – 240 mm.
 • max wzniesienie osi wrzeciona nad stołem – 450 mm.

Tolerancje wykonywanych detali: płaskość 0,03/500.

17. Szlifierka do płaszczyzn SPD-30b
Przeznaczona do szlifowania płaszczyzn. Wielkości charakterystyczne:
 • powierzchnia robocza stołu – 1000 x 300 mm.
 • max długość szlifowania – 1000 mm.
 • max szerokość szlifowania – 500 mm.
 • max wysokość obrabianego przedmiotu – 300 mm.
 • max wzniesienie osi wrzeciona nad stołem – 575 mm.
 • max poziomy przesuw ściernicy – 370 mm.
 • max pionowy przesuw ściernicy – 450 mm.
Tolerancje wykonywanych detali: płaskość 0,04/800.

18. Szlifierka narzędziowa NUA-25 – szt 2
Szlifierka jest przeznaczona do szlifowania powierzchni zewnętrznych i otworów jak również stożków i powierzchni o różnych kształtach. Wielkości charakterystyczne:

 • powierzchnia robocza stołu 915 x 135 mm.
 • max odległość pomiędzy kłami konika 695 mm.
 • max odległość pomiędzy kłami głowicy uchwytowej i konika 465 mm.
 • wznios osi kłów nad powierzchnią stołu 125 mm.
 • ruch podłużny stołu 410 mm.
 • ruch poprzeczny stołu 205 mm.
 • kąt skrętu stołu ±45°.
 • max odległość od powierzchni stołu do osi wrzeciona ściernicy 310 mm.
 • skręt wrzeciona głowicy w płaszczyźnie pionowej +15°/ -90°.
 • skręt wrzeciona głowicy w płaszczyźnie poziomej 340°.

19. Szlifierka do wałków RU 350 – FX 1000 – szt 2
Wielkości charakterystyczne:

 • max wymiar szlifowanego przedmiotu ø 350 mm.
 • max długość szlifowanego przedmiotu 1000 mm.
 • max ciężar szlifowanego przedmiotu 300 kg.
 • max kąt skręcenia stołu przy różnych rozstawach kłów : 630 – 9°, 1000 – 7°.

Tolerancje wykonywanych detali: walcowość 0,015/Φ80/700.

20. Szlifierka do otworów typ 3K 227B -szt 2
Wielkości charakterystyczne:

 • min wymiar szlifowanego otworu Ø 20 mm.
 • max wymiar szlifowanego otworu Ø 100 mm.
 • max długość szlifowanego otworu 125 mm.
 • max kąt skręcenia wrzeciennika 45°.
 • max średnica zamocowanego przedmiotu Ø 400 mm.
 • max średnica zamocowanego przedmiotu w osłonie Ø 250 mm.
 • średnica otworu wrzeciennika Ø 100 mm.
 • odległość od płaszczyzny stołu do osi wrzeciennika 275 mm.

Tolerancje wykonywanych detali: kołowość 0,01/100.

21. Krawędziarka KM-4
Przeznaczona do wyginania kształtowników z blach.

 • max. grubość blachy o Re=25kG/mm2 zaginanej na całej długości roboczej L=2000mm – 4mm.
 • zakres podnoszenia belki górnej – 200 mm.
 • zakres opuszczania belki dolnej – 100 mm.
 • zakres obrotu belki gnącej – 125°.

Ponadto posiadamy:

 • halę produkcyjną wyposażoną w dwie suwnice pomostowe o udźwigu 5t, oraz podnośnik widłowy o udźwigu 3,5t.
 • wiertarki do wiercenia i rozwiercania otworów od Ø1 do Ø50 mm.
 • spawanie elektryczne, gazowe i metodą TIG AC/DC, MMA, MIG w osłonach gazów.
 • obróbka cieplna: hartowanie własnych detali w piecach hartowniczych.