Przecinarki do rur i profili

Oferta
Stoły kalibrujące
Odciągi
Przecinarki
Perforatory
Oklejarki
Malowarki
Numeratory termiczne
Rynny odkładcze
Nawijarki
Linie technologiczne
Kielicharki
Mieszalniki
Badanie udarności rur
Klipsownice
Oferta
Stoły kalibrujące
Odciągi
Przecinarki
Perforatory
Oklejarki
Malowarki
Numeratory termiczne
Rynny odkładcze
Nawijarki
Linie technologiczne
Kielicharki
Mieszalniki
Badanie udarności rur
Klipsownice

Przecinarki do pracy automatycznej w liniach wytłaczania
– umożliwiają ucinanie rur lub innych profili na dowolną, zadeklarowaną długość.

W zależności od rodzaju i wymiarów wytłaczanego profila stosuje się różne rozwiązania technologiczne: od prostej ucinarki nożowej, poprzez przecinarkę poprzeczną, przecinarkę poprzeczną o przesunięciem bocznym do przecinarki obiegowej (z opcją fazowania).

Wszystkie przecinarki przystosowane są do pracy ciągłej w zautomatyzowanych liniach wytłaczarskich i są wyposażone w odciąg wiórów.

Ucinarka gilotynowa

Najprostsze rozwiązanie do cięcia bardzo małych profili lub profili z cienką ścianką.

Two Pictures with Labels
First Image
Przykładowa gilotyna obiegowa do bezwiórowego cięcia cienkościennej rurki osłonowej.
Second Image

Przecinarka poprzeczna do profili

Przecinarka jest elementem składowym linii technologicznej do produkcji profili z tworzyw sztucznych. Sprzęgnięcie z odciągiem umożliwia wykorzystanie ruchu gąsienic odciągu do przesuwania zespołu tnącego ucinarki z szybkością wytłaczanego, ciętego profilu. Umożliwia to cięcie delikatnych profili. Sterowanie ucinarką z układu sterowania linią lub indywidualnie. Ucinarka wyposażona jest w odciąg wiórów powstających z odcinanego profilu.

WordPress Table Plugin
49

Przecinarka poprzeczna z ruchem bocznym do profili P-600

Przecinarka przeznaczona do zamontowania z pozostałymi urządzeniami linii technologicznej do wytłaczania profili z tworzyw sztucznych. Służy do ich odcinania w czasie procesu tłoczenia. Narzędzie tnące przesuwa się równocześnie z ciętym, wytłaczanym profilem. Zależnie od szerokości ciętego profilu wykonuje również ruch boczny, którego wielkość jest regulowana od 0-600 mm. Przesuw równoczesny z wytłaczanym profilem jest realizowany poprzez sprzężenie z odciągiem lub może być zastosowany indywidualny napęd. Długość odcinania sterowana indywidualnie lub z układu sterowania technologiczną linią wytłaczania. Przecinarka wyposażona jest w odciąg wiórów powstałych w czasie cięcia.

WordPress Table Plugin
60

Przecinarka obiegowa do rur

Przecinarka obiegowa jest urządzeniem przeznaczonym do cięcia rur o dużych średnicach lub gdy jest wymagane cięcie połączone z fazowaniem. Narzędzie tnąco – fazujące przesuwa się równocześnie z ciętą, wytłaczaną rurą. Przesuw równoczesny z wytłaczaną rurą jest realizowany dzięki przeniesieniu napędu przez samą rurę, wsparte przez zastosowany dodatkowo siłownik. Długość odcinania sterowana indywidualnie lub z układu sterowania technologiczną linią wytłaczania. Przecinarka wyposażona jest w odciąg wiórów powstałych w czasie cięcia.

WordPress Table Plugin
52