Parapety wewnętrzne i nakładki parapetowe

Oferta
Profile komorowe PVC
Parapety wewnętrzne
Innowacyjne narzędzia
Oferta
Profile komorowe PVC
Parapety wewnętrzne
Innowacyjne narzędzia

Parapet wewnętrzny komorowy – parapety wewnętrzne komorowe OBR-ERG, według rys. B1, z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) z recyklingu, oklejone folią PVC i zabezpieczone folią PP.

Rys. B1
Nakładka parapetowa zwykła
  • nakładki parapetowe wewnętrzne zwykłe OBR-ERG, według rys. B2, z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) z recyklingu, oklejone folią PVC i zabezpieczone folią PP.
Rys. B2
Nakładka parapetowa komorowa
  • nakładki parapetowe wewnętrzne komorowe OBR-ERG, według rys. B3, z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) z recyklingu, oklejone folią PVC i zabezpieczone folią PP. Produkt objęty świadectwem ochronnym NR 70755 na wzór użytkowy pt. Nakładka parapetu.
Rys. B3
Parapety wewnętrzne, nakładki parapetowe wewnętrzne lite i komorowe są wykonywane metodą wytłaczania kształtowników z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i oklejone za pomocą kleju poliestrowego na stronie licowej folią dekoracyjną z polichlorku winylu (PVC), o grubości 0,2 mm, w kolorach i wzorach zgodnych z wzornikiem producenta. Standardowe długości parapetów i nakładek OBR-ERG wynoszą 6 m, a szerokości:
  • parapetów wewnętrznych komorowych: 100 ÷ 500 mm, co 50 mm oraz 530 mm.
  • nakładek parapetowych zwykłych: 300 ÷ 500 mm, co 50 mm oraz 530 mm.
  • nakładek parapetowych komorowych: 400 mm.
Mogą być produkowane parapety i nakładki parapetowe o innej długości i szerokości, po uzgodnieniu między producentem i odbiorcą. Na końcach parapetów i nakładek parapetowych stosowane są nakładki boczne z PP, ABS lub PVC. Deklarowany zakres stosowania Parapety wewnętrzne OBR-ERG są przeznaczone do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. Parapety wewnętrzne OBR-ERG powinny być montowane w następujący sposób:
  • oparte na murze (osadzone na podkładzie z zaprawy), tak aby wypust poza lico ściany nie przekraczał 50 mm.
  • częściowo oparte na murze (niepełną szerokością), przy jednoczesnym zastosowaniu podparcia na wspornikach rozstawionych w odległości nie większej niż 600 mm.
  • styk parapetu i ościeżnicy należy zabezpieczyć uszczelniaczem silikonowym.
Nakładki parapetowe zwykłe oraz nakładki parapetowe komorowe OBR-ERG są przeznaczone do renowacji zużytych lub uszkodzonych parapetów wewnętrznych, wykonanych z betonu lub lastryka. Nakładki powinny być przycinane na wymiar i mocowane do starego parapetu przy pomocy kleju akrylowego. Styk nakładki i ościeżnicy powinien być uszczelniony silikonem.