Innowacyjne narzędzia

Oferta
Profile komorowe PVC
Parapety wewnętrzne
Innowacyjne narzędzia
Oferta
Profile komorowe PVC
Parapety wewnętrzne
Innowacyjne narzędzia

Innowacyjne narzędzia do produkcji profili komorowych: W ramach realizacji projektu POPW.01.03.01-18-0011/17-006 pod nazwą „Wdrożenie prac B+R z zakresu innowacyjnych narzędzi wytłaczarskich uruchomienie na ich podstawie nowych produktów” wprowadzono do oferty innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne narzędzi (głowice wytłaczarskie i układy kalibrująco-chłodzące). W dotychczasowych konstrukcjach narzędzi przetwarzających recyrklaty PVC poprzeczki komór (ścianki wewnętrzne) tworzone są poprzez napływ uplastycznionej masy PVC ze ścianek głównych, co powoduje powstawanie smug i przebarwień na ich powierzchni. W innowacyjnym rozwiązaniu tworzenie ścianek wewnętrznych odbywa się zupełnie oddzielonymi od nich (dodatkowymi) kanałami a łączenie ścianek odbywa się tuż przed wylotem z głowicy. Rozwiązanie pokazano przy pomocy wycinka dokumentacji głowic:

  • dla parapetu komorowego PVC (rys. 1).
  • dla nakładki komorowej PVC (rys.2).
Rys. 1. Wycinek dokumentacji – płyta torpedowej dla profilu typu parapet komorowy PVC.
Rys. 2. Wycinek dokumentacji: płyta torpedowa - ustnikowa (wylotowa) dla profilu typu nakładka komorowa PVC.

Powyższe rozwiązania powstały na podstawie autorskich doświadczeń kadry OBR-ERG Sp. z o.o. Specjalnie zaprojektowane kształty kanałów prowadzących tworzywo (dotyczy tworzywa z recyklingu PVC) umożliwiają uzyskanie wyrobu finalnego bez widocznych defektów powierzchniowych na eksponowanych powierzchniach wytłaczanych profili. Powyższe rozwiązanie stosowane może być w nowo projektowanych, oraz modernizowanych narzędziach na zlecenia zewnętrznych podmiotów zamawiających.